Waarom BHV?( bedrijfshulpverlening)

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De werkgever is in het kader van de Arbowet primair verantwoordelijk voor

de BHV binnen het eigen bedrijf. De Arbowet verplicht werkgevers bovendien

om rekening te houden met de aanwezigheid van werknemers van een andere

werkgever, zoals werknemers van een schoonmaak-, beveiligings- of onderhoudsbedrijf.

Het is aan de samenwerkende werkgevers om afspraken te maken over de BHV-inzet.

 

Samenwerking en uitbesteding

De verantwoordelijkheid van de werkgever kan niet uitbesteed worden aan een

andere werkgever. Iedere werkgever dient de BHV binnen de eigen organisatie

te organiseren. Dat kan door het aanwijzen en opleiden van een of meer werknemers of door de BHV-taak zelf op zich te nemen.

Daarnaast kunnen met andere ondernemingen afspraken worden gemaakt over

de praktische inzet van BHV-ers in elkaars bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een

winkelstraat of bedrijventerrein. De afspraken over bijvoorbeeld alarmering en

de inzet van externen worden schriftelijk vastgelegd.

 

Cursus Bedrijfshulpverlening.

 

BHV Basis

De eendaagse BHV cursus van ABCare is een ideaal middel om op een effectieve wijze de BHV organisatie vorm te geven, Deze kwalitatieve cursus heeft een tijdsduur van 8 uur, heeft enthousiaste en praktisch ingestelde trainers en zorgt voor een adequate basis om tijdens calamiteiten op te kunnen treden.

De voordelen:

 • Complete BHV cursus in 1 dag gerealiseerd maximaal 8 uur, met zowel brand als medisch gedeelte (Brand, Levensreddend handelen, Evacueren en Communicatie worden behandeld.)

 • U krijgt vooraf een syllabus met alle stof welke vooraf bestudeerd moet worden.

 • Enthousiaste trainers en deskundige training met veel praktijk oefeningen.

 • Cursussen worden gegeven in heel Nederland

 • Voorzien van wettelijk geaccepteerde certificering

 • Cursus wordt afgesloten met een theorietoets welke met een voldoende moet worden afgesloten.

 

BHV Herhaling

Voor het up to date houden van de kennis en praktische vaardigheden van uw Bhv’ers organiseert ABCare door heel Nederland herhalingscursussen.

De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basis cursus hebben afgerond en het certificaat niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden. Deze kwalitatieve cursus heeft een tijdsduur van maximaal 6 uur.

 

De voordelen:

 • Complete BHV cursus in 1 dag gerealiseerd maximaal 6 uur, met zowel brand als medisch gedeelte (Brand, Levensreddend handelen, Evacueren en Communicatie worden behandeld.)

 • Enthousiaste trainers en deskundige training met veel praktijk oefeningen.

 • Cursussen worden gegeven in heel Nederland

 • Voorzien van wettelijk geaccepteerde certificering

 

De kosten:

Basis BHV:       € 195,00 per persoon ex BTW.

Herhaling BHV:      € 145,00 per persoon ex BTW.

 

 

mauritsweg 31 - 2988 AE Ridderkerk - Tel.  06 - 248 142 06

info@abcare.nl